UFACASINO : ฟาร์มโคนมโชคชัย

UFACASINO : ฟาร์มโคนมโชคชัย

admin

พฤษภาคม 24, 2019

คุณ โชค บุลกุล เจ้าของ ฟาร์มโคนมโชคชัย การบริหารด้วยหลักการสังเกตผู้อื่นจากนั้นลงมือปฏิบัติเมื่อได้โอกาส และด้วยอุปนิสัยไม่ชอบเปิดตำราทำงาน แต่มักใช้เวลาคิดและลงมือปฏิบัติ แล้วค่อยไปหาตำราหรือพูดคุยกับคนที่เขาศึกษา มาช่วยเพิ่มความมั่นใจ

ฟาร์มโคนมโชคชัย

ผมชอบที่จะไม่เหมือนคนอื่น อะไรที่มัน normal ก็ขอต่างไว้ก่อนจำได้สมัย ป.2 ป.3 เขาเรียนกันเรื่องเพลารถเด็กเล่นคันเล็กๆ นี่แหละ ซึ่งดูไม่สลับซับซ้อนอะไร แต่ผมนี่จินตนาการไปถึงเพลารถคันใหญ่ๆ โน่นเลย

มันเป็น character ตัวเอง เวลาจะเอากล้องไปถ่ายรูปปีใหม่ คนอื่นเขาใช้กล้องเล็ก ๆ compact อย่างkodak ฟิล์ม แนวนอน ผมลากเอากล้อง SLK เลนส์ นี่เทเลโฟโต 800 ถ่ายอะไร เพราะมันก็แค่ Party

ตอนที่ผมไปต่างประเทศ ติดวัฒธรรมอะไรเขามาบ้าง

ในการทำงานมันก็มี inspiration จากนิสัยของคนอเมริกันบางส่วน เช่น พวกเขาชอบ Show off เล็กๆ ชอบแตกต่างโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆ

โชคให้ความเห็นว่า

สังคมทุกวันนี้ มีการเปลี่ยนตัวเองเป็นสังคมบริโภคมากขึ้นสอนให้คิดน้อยรีบใช้ รีบเปลี่ยนหากไม่มีกระบวรการจัดการเชิงจิตสำนึกและจริยธรรมสังคมจะอยู่ร่วมกันยากขึ้น

ถ้าหากใครจะคิดเหมือนโชค ในอนาคตข้างหน้าเราคงได้เห็นคนรุ่นใหม่ ลุกขึ้นมายืนเคียงข้าง เขาช่วยกันมองงานในมือให้เป็น Studio และถ้ามันเกิดขึ้นและงอกงามไปทั่วทั้งประเทศเราจะดีแค่ไหน ขอบคุณประโยคเล็กๆแต่ความหมายใหญ่ไว้ด้วย be my guset

I like to be different from others, normal things, I would like to be different before remembering the 2nd grade, grade 3. He learns about the axle, small cars and cars, which doesn’t seem complicated. But I am here to imagine a big car shaft.

It’s a character when you take the camera to take pictures of the new year. Others use a small compact camera like kodak horizontal film. I dragged the SLK lens to this telephoto 800 camera, because it was just a party.

When I went abroad What kind of culture did he come to?

In the work, it is inspired by some American habits, like they like to show off small, like being different, especially for new generations.

Luck, comment that

Today’s society Have changed themselves to become more consumer societies, taught to think less, hurry to use Hurry to change if there is no conscience, consciousness management and social ethics will be harder to coexist.

If anyone thinks like luck In the future, we will see the new generation. Rose to stand by He helped to look at the work at hand as a studio and if it happened and flourished throughout the country, how good would we be? Thank you for a small but big sentence with be my guset.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่