UFACASINO : การต่อยอดธุรกิจใหม่ให้กับบริษัท

การต่อยอดธุรกิจใหม่ให้กับบริษัท

การต่อยอดธุรกิจใหม่ให้กับบริษัท

สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่รองรับกับผลิตภัณฑ์หลัก

วิธีการต่อยอดประเภทนี้สามารถทำได้ง่ายมากที่สุดและสามารถดำเนินการได้โดยทันที เริ่มจากผู้ประกอบการพิจารณาดูผลิตภัณฑ์หลักของทางบริษัทก่อนว่าเกี่ยวของ กับเรื่องอะไรจากนั้นก็จับคู่ให้กับมันเช่น ถ้าผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือนมสดประเภทต่างๆ ผู้ประกอบการอาจต่อยอดธุรกิจด้วยการออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับซีเรียลอาหารเช้า

วิธีการต่อยอดในตัวอย่างนี้เกิดจากการคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาเพื่อให้สอดรับกับผลิตภัณฑ์ตัวเก่าและสามารถไปกันได้อย่างลงตัวพอดิบพอดี

นำความต้องการของตลาดมาต่อยอด

ในกลไกของระบบตลาดมักมีข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการในการต่อยอดได้อยู่เสมอ เพราะต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมีวัฏจักรที่ไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยพอใจอะไรง่ายๆ และถึงแม้ตอนนี้จะพอใจ แต่ในอนาคตข้างหน้าหากมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจได้มากกว่า ผู้บริโภคก็พร้อมเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นได้ทันทีเช่นกัน

ดังนั้นการสำรวจความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงจึงเป็นทางออกในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แนวใหม่และเป็นแนวทางการต่อยอดที่ดีมากวิธีหนึ่ง แต่แนวทางการต่อยอดวิธีนี้จะประสบความสำรเ็จและให้ผลลัพธ์ที่แน่นอนได้ต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากบวกกับการตลาดที่ยอดเยี่ยมด้วยจึงจะให้ผลลัพธ์ได้ตามที่ต้องการ เพราะมันเปรียบเสมือนการสร้างธุรกิจขึ้นใหม่ประเภทหนึ่งเลยทีเดียว โดยการอาศัยความต้องการของตลาดเป็นตัวตั้ง

นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่
การต่อยอดธุรกิจใหม่ให้กับบริษัท

วิธีนี้เป็นแนวความคิดการต่อยอดทางธุรกิจที่ไม่ได้อ้างอิงมาจากเรื่องใดๆเลยเป็ฯการผลิตภัณฑ์โดยออกแบบใหม่ทั้งหมด อาจรวมถึงแนวทางและกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดกลุ่มใหม่ด้วยการต่อยอดด้วยวิธีค่อนข้างเสี่ยง

เพราะใช้แนวทางการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ออกมานำเสนอต่อสายตาผู้บริโภคหลักไม่มีการสนับสนุนจากด้านอื่นๆ เลย จึงต้องอาศัยสติปัญญาความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำธุรกิจของผู้ประกอบการมากเป็นพิเศษ เพราะเปนการต่อยอดทางธุรกิจที่เริ่มต้นจากศูนย์นั่นเอง

Create new products that support the main product.
This type of extension method can be done as easily as possible and can be executed immediately. Start with the entrepreneurs considering the main products of the company first. With what matters, then match it like If

the main product of the company is various types of fresh milk Entrepreneurs may extend the business by issuing products related to breakfast cereals.
The method of extending in this example is due to the invention of a new product to be compatible with the old product and able to fit perfectly.


Bringing the demand of the market to the top
In the market system mechanism, there are always interesting information that operators can use as a guideline for extension. Because they have to understand that

the consumer behavior is a cycle that has never stopped, never satisfying anything easily And even though now is satisfied But in the future, if there is a product that can satisfy more satisfaction Consumers are

ready to switch to other products immediately as well.
Therefore, the survey of consumers’ needs is truly a solution to creating new products and is a very good way to build. But the approach to this

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่