UFACASINO : ไว้วางใจลูกน้องของคุณ

UFACASINO : ไว้วางใจลูกน้องของคุณ

admin

เมษายน 14, 2019

นิยามคำว่า ไว้วางใจลูกน้องของคุณ ภาวะผู้นำ

ไว้วางใจลูกน้องของคุณ ภาวะผู้นำหรือความเป็นผู้นำ คือ ความสามารถในการให้ได้มาซึ่งผู้ตาม” สิ่งที่มนุษย์ต้องการอย่างล้ำลึกที่สุดประการหนึ่งก็คือ ความจำเป็นต่อการได้รับความรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญ

ไว้วางใจลูกน้องของคุณ

ถ้อยคำที่สร้างแรงบันดาลใจนำไปสู่ชัยชนะ

วินสตัน เซอร์ซิลล์ สามารถที่จะกระตุ้นและปลุกเร้าแรงบันดาลใจทั้งชาติด้วยคำพูดเช่นว่า “ขอให้เราดำรงตัวเราว่า หากสหราชอาณาจักรอังกฤษจะอยู่ทนนานไปเป็นพันปีแล้ว คนก็ยังจะพูดว่า นี่เป็นชั่วโมงที่ดีที่สุดของพวกเขา

หัวหอกที่แท้ร้ายกลายเป็นดี

ลี ไอคอดคา ก้าวเข้าไปกุมบังเหียน ไครสเลอร์ คอร์ปอเรชั่น ในตอนที่บริษัทเกือบล้มละลาย ด้วยแรงอันเด็ดเดี่ยวแห่งบุคลิกภาพของเขา ความมุ่งมั่นที่ไม่สั่นคลอนของเขา การอุทธรณ์ต่อสภาคองเกรสของเขา การสร้างความเชื่อมั่นต่อคนงานในบริษัทไครสเลอร์ และการปรากฏตัวต่อลูกค้าในโทรทัศน์

ไว้วางใจคนอื่น

กุญแจที่จะได้ผู้ตามในทุกกรณีก็คือ “ไว้วางใจลูกน้อง” จากการศึกษาเรื่องนี้มากมาย สรุปได้ว่ามีความผูกพันที่มีประโยชน์ซึ่งกันและกันของการไว้วางใจและการเคารพนับถือ

ลงมือกระทำอย่างมีเกียรติภูมิ

เพื่อที่จะ “ให้ได้ผู้ตาม” นั้น ลูกน้องของคุณต้องมีความเชื่อในเกียรติภูมิของคุณโดยสมบูรณ์ พวกเขาต้องเชื่อว่าคุณจะปฏิบัติและรักษามาตรฐานด้านจริยธรรมที่สูงที่สุดของความเป็นธรรมและยุติธรรรม

ทั้งดวงของพวกเขาลงไปในงานเมื่อรู้สึกมั่นคงปลอดภัย และพวกเขาจะรู้สึกเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาสามารถผ่อนคลาย

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สื่อที่เกี่ยวข้อง