UFACASINO : ภาวะผู้นำเชิงการแปรสภาพ

UFACASINO : ภาวะผู้นำเชิงการแปรสภาพ

admin

เมษายน 13, 2019

ภาวะผู้นำเชิงการแปรสภาพ ขณะที่อาชีพการงานของคุณก้าวหน้า คุณเคลื่อนที่ไปตามบรรทัดวัดระยะจาก ลูกจ้าง สำหรับซุปเปอร์ไวเซอร์ สำหรับผู้จัดการและท้ายที่สุด สำหรับผู้นำ สำหรับผู้จัดการและผู้นำบางคนใช้ในสิ่งที่เรียกว่า ภาวะผู้นำเชิงการแปรสภาพ

ซึ่งเป็นการใช้และบริหารผู้คน รวมทั้งทรัพยากร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์

ภาวะผู้นำเชิงการแปรสภาพ

กุญแจสู่ภาวะผู้นำที่ยิ่งใหญ่

การให้พลังคือกุญแจสำคัญ ผู้นำเชิงการแปรสภาพคือบุคคลที่สามารถตึงการแสดงผลการปฏิบัติที่เหนือธรรมดาออกมาจากชายหรือหญิงธรรมดา

ใช้ได้ดีกับ คนรุ่น X

การให้พลังแก่ผู้คนในฐานะที่เป็นระบบการทำงานซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของภาวะผู้นำ กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีก ในขณะที่แรงงานถูกครอบงำโดยสมาชิกของคนรุ่น x ขายและหญิงที่เป็นตัวของตัวเองสูงกำลังเสาะหาความหมายและจุดมุ่งหมายที่สูงขึ้นในอาชีพมากขึ้น พวกเขาไม่ถูกทำให้ประทับใจโดยอำนาจประกาศิตหรือลำดับชั้นการบังคับบัญชา หากพวกเขาไม่ได้รับความพึงพอใจที่เสาะหาในงานแล้ว พวกเขาก็จะไปที่อื่นเสีย

กาวที่ทำให้สิ่งต่าง ยึดอยู่ด้วยกัน

ภาวะผู้นำเชิงธุรกรรม โดยหลักก็คือการทำให้งานเสร็จ แต่ภาวะผู้นำเชิงแปรสภาพผู้อื่นคือสิ่งที่ให้กาวเชิงอารมณ์ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้องค์กร และผู้คนในนั้นก้าวไปสู่ความเป็นเลิศได้

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สื่อที่เกี่ยวข้อง