UFACASINO : พิจารณาผลที่ต่อเนื่องตามมา

UFACASINO : พิจารณาผลที่ต่อเนื่องตามมา

admin

เมษายน 4, 2019

พิจารณาผลที่ต่อเนื่องตามมา คุณลักษณะเด่นของนักคิดที่เหนือชั้นก็คือ ความสามารถที่จะทำนายผลที่ต่อเนื่องตามมาจากการทำหรือไม่ทำบางอย่างได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ผลที่อาจเกิดขึ้นของงานหรือกิจกรรม

เป็นปัจจัยส่งผลหลักว่ามันสำคัญต่อคุณและบริษัทของคุณจริงๆอย่างไร การประเมิณค่าความสำคัญที่มีต่องานนี้ เป็นวิธีการที่คุณนำมาใช้พิเคราะห์ว่างานต่อไปที่คุณต้องรีบทำคืออะไร

พิจารณาผลที่ต่อเนื่องตามมา

มุมมองระยะยาว

ด็อกเตอร์ เอ็ดเวิร์ด แบนฟิลด์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้สรุปหลังจากทำการวิจัยมาเป็นเวลามากกว่า 50 ปี สรุปว่า มุมมองระยะยาว เป็นตัวทำนายที่ถูต้องและแม่นยำที่สุดของการเคลื่อนไหวขึ้นๆ ลงๆ ของเศรษฐกิจ

พิเคราะห์ผลต่างๆ ที่ต่อเนื่องตามมา

จากนิยาม บางสิ่งที่สำคัญมีผลที่จะเกิดขึ้นนได้ในระยะยาว บางสิ่งที่ไม่สำคัญมีผลที่จะเกิดขึ้นได้น้อยหรือไม่ใช่ระยะยาว ก่อนเริ่มเรื่องใดๆ คุณควรถามตัวเองเสมอว่า “ผลที่จะเกิดขึ้นได้ในการทำหรือไม่ทำงานนี้คืออะไร”

ยิ่งคุณมีเจตนามรมณ์สำหรับอนาคตที่ชัดเจนเพียงใด ความชัดเจนนั้นก็จะยิ่งมีอิทธิผลขนาดใหญ่ต่อสิ่งที่คุณทำในขณะนั้นมากเพียงนั้น ด้วยภาพอนาคตระยะยาวที่ชัดเจน คุณก็จะมีขีดความสามารถในการประเมินค่ากิจกรรมในปัจจุบันและเป็นการทำให้แน่ใจได้ว่าการกระทำของคุณจะพาไปในทิศทางของที่หมาย

จัดความสำคัญไว้สูงสุด

หากมีงานหรือกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดผลในทางที่เป็นบวกได้มาก จงให้ความสำคัญในระบบสูงบสุดและเริ่มทำทันที

สร้างแรงกระตุ้นให้ตัวเองตลอดเวลา

การสร้างแรงกระตุ้นหรือแรงขับเคลื่อนไปข้างหน้าต้องการเจตนาต่อผลลัพธ์ซึ่งการกระทำหรือพฤติกรรมของคุณมีผลกระทบทางบวกที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตของคุณได้มากมหาศาลเพียงใด

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สื่อที่เกี่ยวข้อง