UFACASINO : ฝึกฝนการมีวินัย

UFACASINO : ฝึกฝนการมีวินัย

admin

มีนาคม 29, 2019

จงใช้วินัยกับตัวเองที่จะทำสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณจำเป็นต้องทำเพื่อเป็นคนที่เก่งที่สุดในสาขาอาชีพของคุณ บางทีคำนิยามที่ดีที่สุดของคำว่าวินัยก็คือ ฝึกฝนการมีวินัย

ฝึกฝนการมีวินัย คือความสามารถที่จะทำให้ตัวเองทำให้สิ่งที่คุณควรทำเมื่อคุณควรทำ ไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าอยากทำหรือไม่ก็ตาม

ฝึกฝนการมีวินัย

มันง่ายที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเมือคุณรู้สึกต้องการทำแต่เมื่อถึงตอนที่คุณไม่รู้สึกอยากทำ และคุณบังคับตัวเองให้มันทำอยู่ดี ซึ่งจะทำให้ชีวิตและอาชีพการงานของคุณอยู่บนเส้นทางด่วนสู่ความสำเร็จ

คุณต้องตัดสินใจในเรื่องอะไรในวันนี้ เพื่อที่จะเริ่มเคลื่อนที่ไปสู่จุดยอดในสาขาอาชีพของคุณ ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร ไม่ว่าจะเข้าหรือออกให้ตัดสินใจวันนี้แล้วก็เริ่มทำเสีย การกระทำหนึ่งเดียวนี้สามารถเปลี่ยนทิศทางชีวิตทั้งหมดของคุณได้

ตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไร

ขั้นตอนที่หนึ่ง ตัดสินใจอย่างแน่นอนว่าคุณต้องการอะไรในแต่ละส่วนของชีวิต จง “จำเพราะเจาะจงและแน่วแน่” อย่าเป็นคน “เลื่อนลอยเรื่อยไปไม่เจาะจง”

เขียนลงไป

ขั้นตอนที่สอง เขียนมันลงไปอย่างละเอียดชัดเจน ให้คิดบนกระดาษเสมอเป้าหมายที่ไม่เขียนลงไปไม่ใช่เป้าหมาย มันเป็นเพียงความใคร่อยากให้เกิดขึ้นและก็ไม่มีพลังหนุน

กำหนดเส้นตาย

ขั้นตอนที่สาม กำหนดเส้นตายให้เป้าหมายแต่ละอย่าง เป้าหมายจะลงมือกระทำในฐานะ “ระบบการบังคับ” ในจิตใต้สำนึกของคุณ มันจะสร้างแรงกระตุ้นให้คุณทำสิ่งที่จำเป็นเพื่อทำให้เป้าหมายของคุณกลายเป็นจริง หากมันเป็นเป้าหมายที่ใหญ่มาก ก็ให้กำหนดเส้นตายเป็นระยะๆ ด้วยจงอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคลาง

จัดระบบรายการของคุณ

ขั้นตอนที่ห้า จัดระบบรายการขึ้นเป็นแผนตัดสนิใจว่าคุณต้องทำอะไรเป็นอันดับแรก และอะไรเป็นอันดับสอง ตัดสินใจว่าอะไรมีความสำคัญมากกว่าอะไรมีความสำคัญน้อยกว่า แล้วเขียนแผนลงไปบนกระดาษ ในลักษณะเดียวกับที่คุณจะพัฒนาพิมพ์เขียวที่จะสร้างบ้านในฝันของคุณ

ลงมือปฏิบัติ

ขั้นตอนที่หก ก็คือให้คุณลงมือปฏิบัติตามที่วางแผน ทำอะไรบางอย่างทำอะไรก็ได้ แต่ให้ทำให้เต็มที่เข้าไว้ ก้าวไปข้างหน้า

ฝึกฝนการมีวินัย

ทำบางสิ่งทุกวัน

ทำบางสิ่งทุกวันอย่าได้ขาด ซึ่งจะเคลื่อนคุณไปในทิศทางของเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ พัฒนาวินัยในการทำบางสิ่งบางอย่าง 365 วันต่อปีซึ่งทำให้คุณเคลื่อนที่ไปข้างหน้า คุณจะต้องทึ่งอย่างที่สุดว่าคุณสามารถสัมฤทธิผลได้มากมายเพียงใดเมื่อคุณใช้สูตรนี้ในชีวิตทุกวันมิได้ขาด

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สื่อที่เกี่ยวข้อง