UFACASINO : ยอมรับ ตนเองอย่างไม่มีเงื่อนไข 

ยอมรับ

UFACASINO : ยอมรับ ตนเองอย่างไม่มีเงื่อนไข 

admin

มีนาคม 20, 2019

ยอมรับ ตนเองอย่างไม่มีเงื่อนไข

ยอมรับ

ยอมรับ คนอื่นปฏิบัติต่อคุณอย่างไร

ยอมรับ ตนเองอย่างไม่มีเงื่อนไขการยอมรับตนเองเริ่มต้นเมื่อเราเป็นทารก จากอิทธิพล ของพ่อแม่พี่น้องและคนที่ใกล้ชิดอื่นๆ

ระดับของตนเองวัดได้มากจากความรู้สึกดี เพียงไรที่คุณได้รับการยอมรับจากคนที่ใกล้ชิดในชีวิตของคุณ

ทัศนคติที่คุณมองตนเองมีผลส่วนมากจากทัศนคติที่คุณ คิดว่าคนอื่นๆ มีต่อคุณ เมื่อคุณเชื่อว่าคนอื่นคิดในทางดีกับคุณ ระดับการยอมรับและนับถือตนเองที่คุณมีต่อตัวเองจะสูงขึ้น

วิธีการที่ดีที่สุดที่จะสร้างบุคลิกภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงก็คือ การเข้าใจตนเองและความรู้สึกของตนเอง

อนุญาติให้แสงสว่างส่องเข้ามา

ยอมรับตนเองอย่างไม่มีเงื่อนไข คุณทําเช่นนี้ได้ด้วยการเปิดตัวออก เพื่อที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง หรือรู้สึกยังใจจากสิ่งต่างๆ ที่อาจเคยเกิดขึ้นกับคุณมาในอดีตนั้น คุณต้องสามารถ ยอมรับพูดอย่างเปิดใจได้กับคนอย่างน้อยหนึ่งคน คุณต้องสามารถยกภูเขาออกจากอกไป คุณต้องกําจัดความคิดและความรู้สึกนั้นด้วยการเผยแก่ใครบางคนที่จะไม่ทํา ให้คุณรู้สึกผิดหรือละอายในสิ่งที่ได้เกิดขึ้น

จงเข้าใจว่าอะไรทําให้คุณเกิดความรู้สึก

ยอมรับตนเองอย่างไม่มีเงื่อนไข ส่วนที่สองของการพัฒนาบุคลิกภาพที่ตามมาจากยอมรับ การพูดอย่างเปิดใจก็คือ การรู้ตัวเอง เมื่อคุณเปิดใจว่าคุณคิดและรู้สึกอย่างไรจริงๆ แก่ใครบางคน จะทําให้คุณสามารถรู้ตัวเองว่ากําลังคิดและเกิดอารมณ์ชนิดใดบ้าง หากอีกคน หนึ่งนั้นเพียงนั่งฟังอย่างเดียวโดยไม่ให้ข้อคิดเห็นหรือวิจารณ์ใดๆ คุณก็จะรู้ตัวว่า คุณเป็นอย่างไรและทําไมจึงทําสิ่งต่างๆ เช่นที่ทํา คุณจะเริ่มพัฒนามุมมอง ความหมาย อย่างที่เรียกในศาสนาพุทธว่า “การปล่อยวาง” ขึ้นมา

จงชื่อตรงต่อตนเอง

ยอมรับความเข้าใจ ตอนนี้เราก็มาถึงส่วนที่ดีกันแล้ว หลังจากคุณกระทําขั้นตอนการเปิดใจ และรู้ตัวแล้ว คุณก็จะมาถึงจุดของการยอมรับตนเอง คุณจะยอมรับตนเองว่า ตัวเป็นคนอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร มีจุดแข็งจุดอ่อนตรงไหนซึ่งเป็นธรรมดา ของมนุษย์ เมื่อคุณพัฒนาความสามารถที่จะถอยหลังมามองตนเองอย่าง ตรงไปตรงมา และยอมรับกับคนอื่นๆ ได้อย่างอารมณ์ดีว่าคุณอาจไม่สมบูรณ์แบบ และคุณเป็นอย่างนี้ คุณก็จะเริ่มมีความสุขไปกับการยอมรับตนเองในระดับที่สูงขึ้น

ทํารายการสารวจความสําเร็จของคุณ

ยอมรับมุมมอง แบบฝึกหัดที่มีคุณค่าอย่างหนึ่งในการพัฒนาการยอมรับตนเองให้มีระดับสูงขึ้นก็คือ การทํารายการและสํารวจความสําเร็จของคุณที่ผ่านมา มันจะเป็น การเพิ่มความเป็นบวกและลดความเป็นลบลงไปจงคิดถึงความสามารถทั่วไปและความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนใคร ของคุณ คิดถึงทักษะแก่นต่างๆ อันเป็นสิ่งที่คุณทําได้ดีเหนือใครหรือดีพอสมควร ซึ่งส่งผลถึงความสําเร็จของคุณในอาชีพการงานและชีวิตส่วนตัวในตอนนี้

คิดถึงอนาคตของคุณ

คิดถึงความเป็นไปได้ต่างๆเพื่อ ในอนาคตของคุณ รวมทั้งข้อเท็จจริงที่ว่าศักยภาพ ของคุณไม่จํากัดเลย คุณสามารถทําสิ่งที่คุณต้องการทําและไปในที่ซึ่งคุณ ต้องการไป คุณสามารถเป็นบุคคลที่คุณต้องการจะเป็น คุณสามารถตั้งเป้าหมาย ได้ทั้งใหญ่และเล็ก ทําแผน และเดินหน้าไปทีละขั้นๆ ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ จนมัน กลายเป็นความจริง ไม่มีอุปสรรคต่อความสัมฤทธิผลของคุณ ยกเว้นอุปสรรค ที่คุณสร้างขึ้นในสมองของคุณเอง

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่