UFACASINO : พัฒนา ลักษณะ ประจำตัวที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่

    ลักษณะ ประจำตัวคืออะไรกัน? มันคือระดับการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่าที่คุณยึดถืออย่างสูง

บุคคลที่ขาด ลักษณะ ประจำตัวเป็นคนที่ยอดลดระดับคุณค่าที่เข้ายึดถือเมื่อเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น หรือเป็นคนที่ไม้ยึดถือคุณค่าที่ดีเลย เมื่อคุณทำตามสิ่งที่คุณเชื่อว่าถูกต้องและเป็นจริง นั่นคือผลที่ได้จากการวัดว่าคุณเป็นบุคคลแบบไหนในขณะนี้

ลักษณะ

 

คุณค่าของความเป้นเลิศ

    เอาเป็นว่าคุณค่าประการหนึ่งที่คุณยึดถือคือ “ความเป็นเลิศ” คำนิยามที่คุณอาจจะให้กับความเป็นเลิศก็คือ “ความเป็นเลิศหมายความว่า ฉันทำอย่างดีที่สุดในทุกสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมทั้งปวง

ฉันผลักดันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นในงานฉันและความสัมพันธ์ส่วนตัว ฉันรู้ความสำคัญว่าความเป็นเลิศเป็นการเดินทางตลอดชั่วชีวิต และฉันทำทุกอย่างทุกวันที่จะทำให้ดีขึ้นเก่งขึ้นในทุกสิ่ง”

หลักการที่สร้างระบบของคุณ

    เมื่อคุณมีคำนิยามอย่างเช่นข้างบน คุณก็จะมีหลักการที่เป็นระบบสำหรับการลงมือปฏิบัติ คุณได้ตั้งมาตรฐานซึ่งคุณสามารถวัดคะแนนพฤติกรรมของคุณได้

คุณได้สร้างโครงที่เป็นระบบขึ้นภายในสิ่งที่คุณสามารถใช้ในการตัดสินใจ เหมือนกับว่าคุณมีไม้วัดสิ่งที่คุณทำ คุณสามารถให้คะแนนกับกิจกรรมต่างๆ ของคุณในรูปที่ว่ามัน “มากกว่า” “น้อยกว่า”

มาตรฐานของคุณ คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะเล็งไปและจัดระบบการทำงานของคุณรอบๆ ศูนย์กลางนี้

ให้ความสำคัญแก่ครอบครัวของคุณก่อน

    ครอบครัวของคุณก็เป็นเช่นเดียวกับคุณค่าอื่นๆ ที่คุณยึดถือ คุณสามารถให้คำจำกัดความไว้เช่นนี้ “ความจำเป็นของครอบครัวมาก่อนเรื่องอื่นใดทั้งหมด

เมื่อใดก็ตามที่จะต้องเลือกระหว่างความสุขสมบูรณ์และสวัสดิภาพของคนในครอบครัว กับสิ่งอื่นๆ ที่ฉันสนใจ ครอบครัวของฉันต้องมาก่อนเสมอ”

เลือกได้ง่ายขึ้น

    จากวินาทีนั้นเป็นต้นไป คุณก็จะเลือกได้ง่ายขึ้น ครอบครัวของคุณมาก่อนตราบใดที่ครอบครัวของคุณยังไม่สมบูรณ์อย่างในนิยามคุณจะไม่ไปทำกิจกรรมอื่นมากเกินกว่า

จัดการพัฒนาลักษณะประจำตัวของคุณ

    สิ่งที่วิเศษเกี่ยวกับการกำหนดนิยามคุณค่าต่างๆ ของคุณให้ชัดเจนก็ถือว่ามันทำให้คุณสามารถจัดการพัฒนาและปรับแต่งลักษณะประจำตัวของคุณให้เป็นไปอย่างที่ต้องการได้

เมื่อคุณค่าและเป้าหมายซึ่งเป็นชีวิตภายในและชีวิตภายนอกของคุณอยู่ในแนวเดียวกันอย่างสมบูรณ์แล้ว คุณจะรู้สึกยอดเยี่ยมกับตัวคุณเอง คุณจะมีความสุขกับความนับถือตนเองระดับสูง

ความมันใจของคุณจะทะยานสูง เมื่อคุณค่าและเป้าหมายของคุณสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวดุจดั่งมือและถุงมือ คุณจะรู้สึกแข็งแรง เข็มแข็ง มีความสุข ร่างกายสมบูรณ์และเป็นคนเต็มคน

คุณจะพัฒนาความกล้าหาญที่สามารถทำให้คุณไม่กลัวการตัดสินใจและการลงมือปฏิบัติโดยสิ้นเชิง ชีวิตทั้งชีวิตของคุณจะดีขึ้นเมื่อคุณเริ่มใช้ชีวิตตามคุณค่าต่างๆ ที่คุณชื่นชมมากที่สุด

แบบฝึกหัดลงมือปฏิบัติ

ต่อไปนี้เป็นสองสิ่งที่คุณสามารถทำได้ทันทีเพื่อนำไอเดียนี้ไปปฏิบัติ

ข้อที่หนึ่ง ให้เขียนคำจัดกัดความที่ชัดเจนของคุณค่าที่คุณยึดถือทั้งหลายว่ามันหมายความว่าอย่างไรสำหรับคุณ จากจุดนั้นเป็นต้นไป ให้คุณตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะใช้ชีวิตสอดคล้องไปกับคำนิยามที่คุณกำหนดไว้เหล่านั้น

ข้อที่สอง ใช้วินัยกับตัวเองให้ใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องเป็นไปในแนวเดียวกับคุณค่า คุณความดี และคุณสมบัติ ที่สำคัญต่อคุณมากที่สุดนี่แหละคือกุญแจสู่ความมีลักษณะประจำตัว

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สื่อที่เกี่ยวข้อง